การทำเฮดจิ้งหมายถึงการเปิดโพซิชั่นใหม่ในทิศทางตรงข้ามกับโพซิชั่นที่มีอยู่ด้วยตราสารชนิดเดียวกัน

ตัวอย่างเช่น: ในการป้องกันความเสี่ยงด้วยการเฮดจิ้งของโพซิชั่น Buy สำหรับ AUD/USD ขนาด 0.1 lot ท่านจะต้องเปิดโพซิชั่น Sell สำหรับ AUD/USD เป็นขนาด 0.1 lot

จะไม่มีการเรียกมาร์จิ้นเพิ่มเติมสำหรับการเฮดจิ้ง อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่า ท่านจะไม่สามารถเปิดโพซิชั่นใหม่ได้ถ้าหากมีมาร์จิ้นคงเหลือไม่เพียงพอ