การเรียกวางหลักประกันเพิ่มหรือที่เรียกว่า Margin Call เป็นการแจ้งเตือนว่าบัญชีของเทรดเดอร์มีวงเงินที่อาจไม่เพียงพอต่อการรักษาสถานะโพซิชั่นที่เปิดไว้ในปัจจุบัน

ถ้าหากตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้าม จะมีการแจ้งเตือนให้เทรดเดอร์เพิ่มเงินเข้าไปในบัญชีของตนเองผ่าน Margin Call

ในกรณีที่จำนวนเงินในบัญชีมีไม่เพียงพอ โพซิชั่นที่เปิดอยู่ของของเทรดเดอร์จะถูกปิดลง

ในกรณีที่อิควิตี้ของเทรดเดอร์ (บาลานซ์ – กำไร/ขาดทุนของโพซิชั่นที่เปิดอยู่ ) ต่ำกว่าระดับ มาร์จิ้นที่กำหนดไว้เพื่อคงสถานะโพซิชั่น โพซิชั่นดังกล่าวจะถูกปิดไปเองโดยอัตโนมัติ สิ่งนี้เป็นเพียงการช่วยเหลือเพื่อป้องกันมูลค่าทรัพย์สินลดลง ท่านไม่ควรอ้างอิงถึงสิ่งนี้เพียงอย่างเดียว เนื่องจากไม่ได้เป็นการปกป้องโดยอัติโนมัติ และท่านควรมีเงินทุนคงเหลือในบัญชีให้เพียงพอ

สำหรับ MetaTrader 4 การคำนวณเป็นดังนี้: อิควิตี้ / มาร์จิ้น = < 20% สำหรับ cTrader การคำนวณเป็นดังนี้: อิควิตี้ / มาร์จิ้น = < 50%