การซื้อขายฟอเร็กซ์เป็นการซื้อสกุลเงินหนึ่งตัวและขายสกุลเงินหนึ่งตัวพร้อมกัน
สกุลเงินทั้งสองนี้จะเรียกว่า คู่สกุลเงิน (currency pair)
จะมีการซื้อขายสกุลเงินเป็นคู่เสมอ – โดยแต่ละสกุลเงินจะมีสัญลักษณ์เป็นตัวอักษรสามตัว
ตัวอักษรสองตัวแรกแสดงถึงประเทศเจ้าของสกุลเงินและตัวอักษรที่สามระบุชื่อสกุลเงิน
จะมีการอ่านค่าคู่ฟอเร็กซ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับสัดส่วนทางคณิตศาสตร์หรืออัตราส่วน
ตัวอย่างเช่น:
EUR/USD = 1.23700

สกุลเงินที่อยู่ด้านซ้ายของทับ (“/”) เรียกว่า สกุลเงินฐาน (ในตัวอย่างนี้เป็นเงินยูโร) และอีกสกุลเงินที่อยู่ทางด้านขวาเรียกว่าสกุลเงินอ้างอิงหรือ quote currency (ในตัวอย่างนี้คือ เงินดอลลาร์สหรัฐ)
การเขียนเช่นนี้หมายความว่า 1 หน่วยของสกุลเงินฐาน (1 ยูโร) เท่ากับ 1.23700 ดอลลาร์สหรัฐหมายความว่า
ท่านจะต้องจ่ายเงินจำนวน 1.23700 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อซื้อเงินยูโรจำนวน 1 ยูโร
สำหรับกรณีการขาย อัตราแลกเปลี่ยนแสดงถึงจำนวนสกุลเงินอ้างอิงที่จะได้รับจากการขายสกุลเงินฐานหนึ่งหน่วย
ในตัวอย่างนี้ ท่านจะได้รับ 1.23700 ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อท่านขายเงิน 1 ยูโร