คำสั่งซื้อขายที่ราคาตลาดเป็นการเปิดโพซิชั่นซื้อหรือขายด้วยราคาที่ดีที่สุดของตลาดที่มีอยู่ในขณะนั้น

Pending Order
Pending order เป็นคำสั่งซื้อหรือขายตราสาร ตามราคาในอนาคตที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งจะเกิดการซื้อขายขึ้นได้หากราคาตลาดในอนาคตเคลื่อนไปสู่ราคาที่ได้กำหนดไว้

Limit Order
Limit order จะมีผลใช้งานก็ต่อเมื่อราคาได้เคลื่อนไหวไปถึงระดับราคาที่ต้องการเข้าตามที่ได้ระบุไว้ ที่ราคา limit order หรือดีกว่า – แต่ไม่ใช่ราคาที่แย่กว่า

Stop-Loss
Stop loss เป็นคำสั่งที่มีเงื่อนไขซึ่งมีการกำหนดระดับราคาที่ต้องการปิดโพซิชั่นเมื่อราคาได้ไปถึงจุดนี้ จุดทริกเกอร์ของ Stop Loss จะเกิดขึ้นเมื่อ ราคาได้เคลื่อนไหวไปในทิศทางในทางตรงกันข้ามกับที่เทรดเดอร์ต้องการ ซึ่งคำสั่งประเภทนี้จะทำให้สามารถจำกัดความเสียหายได้เมื่อโพซิชั่นกำลังเกิดการขาดทุน

Trailing Stop
Trailing stop เป็นคำสั่งประเภทหนึ่งของคำสั่ง stop-loss ที่มีการเคลื่อนไหวตามการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด ซึ่งราคาที่กำหนดจะไม่เป็นราคาที่คงที่แต่จะเป็นการกำหนดขนาดของ pip จุดทริกเกอร์ของ trailing stop จึงเกิดขึ้นเมื่อราคาได้ไปจุดที่ได้กำหนดไว้ คำสั่งประเภทนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยในการรับรู้กำไรของโพซิชั่นการลงทุน