นี่คือค่าธรรมเนียมที่ Pepperstone เรียกเก็บจากบัญชี Razor เท่านั้น:

Lot Size ค่าคอมมิชชั่น หมายเหตุ
——————————————————
0.01 AU$0.07

0.1 AU$0.70 Round turn หมายความว่าจะมีการจ่ายค่าคอมมิชชั่นเมื่อโพซิชั่นถูกปิด

1 AU$7
—————————————————–
** ค่าคอมมิชชั่นจะเพิ่มขึ้น/ลดลงตามขนาดของโพซิชั่น