บัญชี Multi Account Manager account บนแพลตฟอร์ม Meta-Trader 4 ได้รับการออกแบบมาเพื่อผู้จัดการทางเงิน ซึ่งเป็นผู้ที่ทำการเทรดแทนนักลงทุนและบริหารจัดการบัญชีหลายบัญชีจากหน้าจอเดียว นอกจากนี้ ผู้จัดการทางการเงินยังสามารถบริหารจัดการบัญชีหลายบัญชีด้วยการใช้ Expert Advisors (EAs) ได้อีกด้วย