การเทรดฟอเร็กซ์นอกจากจะได้รับผลตอบแทนจากการเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุนแล้ว ยังสามารถสร้างผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยได้อีกด้วย เนื่องจากการเทรดฟอเร็กซ์เป็นการซื้อขายสกุลเงินเป็นคู่ ๆ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับค่าของสกุลเงินทั้งสองและอัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินทั้งสอง

ถ้าหากดอกเบี้ยของสกุลเงินที่เทรดเดอร์ซื้อสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินที่เทรดเดอร์ขายแล้ว เทรดเดอร์จะได้รับดอกเบี้ยหรือโรลโอเวอร์ (โรลโอเวอร์ที่เป็นบวก)

แต่ถ้าหากดอกเบี้ยของสกุลเงินที่เทรดเดอร์ซื้อต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินที่เทรดเดอร์ขายแล้ว เทรดเดอร์จะต้องจ่ายโรลโอเวอร์ (โรลโอเวอร์ที่เป็นลบ)

โรลโอเวอร์หรือการสว๊อปสามารถเพิ่มค่าใช้จ่ายหรือผลกำไรจำนวนมากในการเทรดได้ ซึ่งขนาดของโรลโอเวอร์จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามขนาดของโพซิชั่นที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

การโรลโอเวอร์จะเกิดขึ้นที่เวลา 5pm EST (เวลา ณ เมืองนิวยอร์ก)